Wie zijn wij?

Navigators Studenten Netwerk Rotterdam is een studentengroep die elke maandag bijeenkomt. Samen wordt er nagedacht over een leven met Jezus en hoe we dit concreet kunnen invullen en uitleven. Netwerk heeft een open karakter, iedereen is welkom wat je ook gelooft. De nadruk ligt wel op Jezus en de God van de Bijbel.

Navigators Netwerk Rotterdam

Netwerk gaat over het ontdekken van wie Jezus voor jou is en waarom Hij zo relevant is voor jouw dagelijks leven. Netwerk verschilt van andere studentenverenigingen doordat studentikoziteit geen rol speelt. Dat betekent niet dat we geen tijd hebben voor gezelligheid. Naast samen God ontmoeten is er ook veel ruimte om elkaar te leren kennen door middel van gezellige, samenbindende activiteiten en borrels.

We zijn ervan overtuigd dat de boodschap van Jezus goed nieuws is voor ieder mens en levens kan veranderen. We geloven dat God verlangt naar een persoonlijke relatie met ieder mens, en ons wil gebruiken om ook studenten in onze omgeving Gods onvoorwaardelijke liefde te laten zien. Het motto is: Jezus kennen en Hem bekend maken. Vanuit deze overtuigingen bieden wij graag ideeën en vormen aan die kunnen helpen om Jezus te kennen en Hem bekend te maken.

Wij hopen dat mensen die bij Netwerk weggaan, blijvende ervaringen hebben meegekregen waardoor ze hun relatie met God hebben opgebouwd, deze kunnen onderhouden en Gods liefde & wijsheid kunnen doorgeven aan anderen.

De doelgroep

Netwerk is voor studenten van 17 t/m 25 jaar die geïnteresseerd zijn in het groeien in het dagelijks volgen van Jezus, die samen met andere studenten God (beter) willen leren kennen en willen leren hoe zij in hun leven Gods liefde kunnen doorgeven. Netwerk biedt stabiliteit als er veel verandert in je leven en legt een fundament voor de rest van je leven. Netwerk is bovendien interkerkelijk. Om de focus van Netwerk op studenten te houden, mag je nadat je klaar bent met studeren nog één jaar als werkende bij Netwerk blijven. Uitzonderingen hierop kunnen in overleg gemaakt worden, bijv. als iemand een leidinggevende rol op zich neemt, om nieuwere Netwerkers verder te helpen.

 

Onze visie

Als uitwerking van onze visie kent Netwerk Rotterdam een aantal pijlers.

Gebed

In alles zoeken we de leiding van God. Daarom is gebed de motor van de dingen die we bij Netwerk doen. In onze activiteiten nemen we steeds tijd om samen te bidden.

Gemeenschap

We zijn betrokken op elkaar en willen elkaar echt leren kennen. We geloven dat een gemeenschap van eenheid ervoor zorgt dat we samen meer van Gods liefde zien; onderling en voor de nieuwe mensen die in de groep komen.

Gastvrijheid

We willen een warme en fijne plek vol liefde en acceptatie bieden. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen, waar Gods liefde voor ieder dichtbij komt en merkbaar is, in het contact met elkaar, in het contact met God, op de avonden en daarbuiten.

Jezus volgen

Jezus is de kern van onze groep en van ons leven. Hem kennen doet ons groeien in vrijheid, vreugde en vrede. We willen samen zoeken naar wat het betekent om Jezus te volgen.

Het kernduo

Het kernduo van Netwerk Rotterdam bestaat uit twee mensen. Zij zorgen ervoor dat alles wordt geregeld om iedere maandagavond bij elkaar te kunnen komen. Dit jaar zijn dat Julia en Rachel. 

Rachel

Rachel

Julia

Julia

X